Chińskie prawo i kultura biznesu w praktyce - szkolenie 9 grudnia

21 listopada, 2018

中国法与商务文化

Chińskie prawo i kultura biznesu w praktyce

szkolenie specjalistyczne dla przedsiębiorców, prawników, studentów prawa

Niedziela, 9 grudnia 2018

10:00 – 17:30

SOPOT, Centrum Języków Azjatyckich MANDARYNKA, ul. T. Kościuszki 62/1

Ramowy plan szkolenia:
  • 9:45 – 10:00 powitanie uczestników
  • 10:00 – 11:30 chińska kultura biznesu – moduł A i B (90 min)
  • przerwa kawowa 10 min
  • 11:40 – 13:10 prawo chińskie – moduł 1 i 2 (90 min)
  • przerwa obiadowa 50 min
  • 14:00 – 15:30 prawo chińskie – moduł 3 i 4 (90 min) przerwa kawowa 10 min
  • 15:40 – 17:10 prawo chińskie – moduł 5 i 6 (90 min)
  • wręczenie certyfikatów i zakończenie szkolenia
Opis szkolenia
Chińska kultura biznesu 商务文化

Klaudyna Bielińska/Jian Adaszkiewicz (Jian Zhang)

MODUŁ A KULTURA I KOMUNIKACJA

Będzie on wprowadzeniem do chińskiej kultury i próbą zebrania zagadnień składających się na chińskie podłoże kulturowe, m.in. takich pojęć jak: kultura wstydu, mianzi (twarz), trzy religie Chin. Poznamy także wymiary kultury chińskiej wg G. Hofstede oraz wagę języka i pisma chińskiego w kulturze i obyczajach Państwa Środka. Wspólnie zastanowimy się nad różnicami w postrzeganiu i myśleniu pomiędzy Wschodem a Zachodem i wpływem tych różnic na komunikację i współpracę. Moduł KULTURA I KOMUNIKACJA wzbogacony jest ćwiczeniami praktycznych umiejętności takich jak: czytanie transkrypcji pinyin, wymowa chińskich imion i nazwisk.

MODUŁ B KULTURA BIZNESU I CHIŃSKI SOVOIR-VIVRE

Ten moduł będzie rozwinięciem zagadnień kulturowych poznanych podczas pierwszej części panelu kulturowego w kontekście biznesu i podejścia do kwestii prawnych. Zaznajomimy się z miejscem symboliki i chińskich przesądów w kulturze biznesu. Poznamy metody na przełamanie pierwszych lodów i te na zacieśnianie relacji biznesowych, a także zasady zachowania się przy stole, sprawdzone tematy do rozmów i te, których należy unikać. Dowiemy się jak przedstawić własną firmę, jakie prezenty będą odpowiednie dla chińskich kontrahentów, a jakich wręczać nie należy i dlaczego. Poznamy także chiński internet i nowe trendy w pracy, biznesie i życiu codziennym mieszkańców Państwa Środka.

Prelegenci:

KLAUDYNA BIELIŃSKA – współzałożycielka i współwłaścicielka sopockiego Centrum Języków Azjatyckich MANDARYNKA – pierwszej szkoły języków wschodnioazjatyckich w Trójmieście, działającej od 2009 roku. Magister etnolingwistyki UAM w Poznaniu ze specjalizacją w języku chińskim. Blisko 3 lata spędziła w Chinach studiując (2003-2004 oraz 2005-2006 studia na Zhejiang University w Hangzhou), a następnie pracując w międzynarodowej firmie w Guangzhou. Wieloletni tłumacz, organizator i doradca podczas wyjazdów biznesowych do Chin, lektor języka chińskiego, prowadzi wykłady i szkolenia dotyczące kultury Chin i języka chińskiego; współautorka podręcznika i zeszytu ćwiczeń Klucz do Chińskiego. Mandaryński dla początkujących, Mandarynka, Sopot 2014.

JIAN ADASZKIEWICZ (Jian Zhang) – absolwentka University of International Business and Economics w Pekinie oraz magister ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego (specjalność International Business), obywatelka Chin od 2008 roku na stałę mieszkająca w Polsce, wieloletni współpracownik szkoły Mandarynka, tłumacz, lektor języka chińskiego, doradca międzykulturowy, trener chińskiej kultury biznesu, doświadczony lean manager (w latach 2013-2014 pracowała na tym stanowisku w dużej firmie produkcyjnej).

Prawo chińskie 中国法

Magdalena Pszczółka

MODUŁ 1 一. WPROWADZENIE do prawa chińskiego 中国法 《中 国法 律导 言》

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące wprowadzenia do języka chińskiego mandaryńskiego (podstawowe zwroty oraz słownictwo prawnicze), chińskiego common law vs. kodyfikacji kodeksowej prawa chińskiego, wstępu do kultury prawnej oraz struktury wymiaru sprawiedliwości (sądy powszechne, sądy specjalne i objazdowe, oraz Internet Court -互联网法院). Moduł zawiera praktyczne wnioski dla Kadry Menedżerskiej.

MODUŁ 2 二. PRAWO CYWILNE W CHINACH《民法》

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące pracy prawnika, nazw aktów prawnych, źródeł prawa cywilnego w Republice Ludowej Chin, prawa cywilnego (w tym próby kodyfikacji „kodeksu cywilnego” Państwa Środka), edukacji prawniczej w Chinach, pracy w kancelariach prawnych w Chinach. Szczegółowej analizie zostaną poddane ogólne zasady prawa cywilnego z 1986 roku, prace nad projektem kodeksu cywilnego Chińskiej Republiki Ludowej i jego strukturą, a także przepisy pierwszej księgi (przepisy ogólne prawa cywilnego, które weszły w życie z dniem 1 października 2017 roku). W tym kontekście zostaną omóMANDARYNKA s.c. ul. T. Kościuszki 62/1 81-703 Sopot tel: 502 213 686 www.mandarynka.edu.pl wione zmiany w porównaniu z dotychczasowymi rozwiązaniami. W dalszej części zostaną przedstawione zagadnienia dotyczące prawa rzeczowego, w szczególności prawa własności w Chinach, reguły zarządu własności.

MODUŁ 3 三. PRAWO KONSTYTUCYJNE I ADMINISTRACYJNE W CHINACH 《宪法和行政法》

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące wprowadzenia do języka chińskiego mandaryńskiego (m.in. słownictwo dot. prawa konstytucyjnego i administracyjnego, prawnej korespondencji e-mail oraz wyrażeń związanych z historią myśli prawnej Chin), chińskiego marzenia o konstytucjonalizmie, konstytucjonalizmu konfucjańskiego, pozycje szkół w stosunku do prawa (szkoła konfucjańska, szkoła legalistów i szkoła taoistów), kultury prawnej i biznesowej Chin. Moduł obejmuje omówienie struktury konstytucji Chińskiej republiki Ludowej z dnia 4 grudnia 1982 oraz jej nowelizacje. Szczegółowej analizie zostaną poddane najważniejsze organy państwowe oraz katalog praw i obowiązków obywateli. Zostanie przedstawione również case study (Chen vs. Qi Yulin) oraz pojęcie hukou 户口(system rejestracji mieszkańców).

MODUŁ 4 四. PRAWO RODZINNE, MAŁŻEŃSKIE I SPADKOWE, PRAWO PRACY W 中CHINACH

Moduł ma na celu przedstawienie procedury zawarcia związku małżeńskiego w Chińskiej Republice Ludowej (pomiędzy obywatelami chińskimi i obcokrajowcami), sposobów rozwiązania małżeństwa, ustrojów majątkowych małżonków oraz odpowiedzialności małżonków za zobowiązania. W ramach modułu zostaną omówione również zagadnienia dotyczące władzy rodzicielskiej, statusu prawnego dziecka, pochodzenia dziecka, alimentacji, a także prawa spadkowego. W ramach modułu zostanie przedstawiona procedura zawarcia umowy o pracę, jej budowa, sposoby rozwiązania stosunku pracy, zagadnienia związane z urlopami, wymiarem czasu pracy oraz wynagrodzeniem (w tym płacy minimalnej). Ważnym aspektem będzie również omówienie zasad podjęcia pracy przez obcokrajowców.

MODUŁ 5 五. PRAWO UMÓW I ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W CHINACH

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące wprowadzenia do języka chińskiego mandaryńskiego (m.in. słownictwo dot. prawa handlowego, prawa umów i otoczenia biznesowego), Moduł obejmuje wprowadzenie do prawa umów z parterem chińskim, przedstawienie guanxi (关系). Omówione zostaną zasady zawierania umów z parterem chińskim oraz wybrane klauzule umowne, w szczególności zapis na sąd polubowny. Moduł skierowany jest na zaznajomienie się z podstawowymi typami umów, porozumień, listów intencyjnych, pełnomocnictw, tzw. covenantów etc. Słuchacz dowie się co tak naprawdę niesie ze sobą podpisanie umowy. Zostanie omówiony cykl życia danej umowy (NDA, LoI, MoU, umowa, CM, sign-off) oraz jej otoczenie prawne (odpowiedzialność kancelarii prawnej: jednej/kilku). W dalszej kolejności w ramach zajęć zostaną przedstawione formy prowadzenia działalności gospodarczej (joint venture, spółki) oraz międzynarodowe prawo prywatne w Chinach.

MODUŁ 6 六 . PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W CHINACH

Moduł omawia zagadnienia dotyczące rejestracji znaków towarowych i patentów w Chinach, a także wniesienia sprawy do sądów specjalnych własności intelektualnej w przypadku wynikłych stąd sporów. Podczas zajęć zostanie omówione case study (dot. m.in. BMW, Apple). Bonus: RODO w Chinach. Czy RODO obowiązuje w Chinach?

Prelegenci:

MAGDALENA PSZCZÓŁKA prawnik in-house w spółce LOTOS Upstream, Compliance Officer w Grupie Kapitałowej LOTOS Upstream. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Stosunków Międzynarodowych na Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Ukończyła Szkołę Prawa Amerykańskiego UG we współpracy z Chicago-Kent College of Law. Jest doktorantką na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, specjalizuje się w prawie chińskim, w czym pomaga jej znajomość języka mandaryńskiego (certyfikat Peking University oraz HSK 2). Zajęła II miejsce w ogólnopolskim konkursie RISING STARS – prawnicy liderzy jutra 2016. Założyciel i wykładowca Szkoły Prawa Chińskiego na Uniwersytecie Gdańskim. Partner zarządzający Business Chinese Law Practice w Kancelarii Radcy Prawnego Elżbieta Zakrzewska w Sopocie. Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku z zakresu prawa chińskiego i umów międzynarodowych w systemie common law. Profesor wizytujący na East China University of Political Science and Law w Szanghaju.

Cena: 1500zł netto (1845zł brutto) cena obejmuje 8h szkoleniowych, materiały szkoleniowe, lunch, drobny poczęstunek w przerwach kawowych

Język szkolenia i materiałów: polski i angielski

Informacje i zapisy: 502 213 686, biuro@mandarynka.edu.pl

Język koreańskiKoreański – nowe kursy online!